top of page
Chráníme Vaše osobní údaje a v žádném případě je neposkytujeme nikomu jinému s výjimkou přepravní společnosti, kterou si zvolíte ve Vaší objednávce. 
Vaše osobní údaje zpracováváme výlučně k účelu vyřízení Vaší objednávky a dokončení obchodu (prodeje našeho zboží Vám) a uchováváme je jen po dobu nutnou k naplnění účelu jejich zpracování nebo po dobu, kterou nám ukládají obecně závazné právní předpisy.
Máte právo na informace o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a na přechodnou dobu uchováváme, právo žádat jejich opravu,  výmaz nebo jejich přenos k jinému zpracovateli.
Máte právo vznést námitky proti zpracování a uchovávání Vašich osobních údajů pokud byste se domnívali, že je zpracováváme nebo uchováváme neoprávněně.
Případné námitky, dotazy a žádosti nám zasílejte na mail: svicky@galerie-radost.cz
Pro ochranu svých práv se můžete také obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Praha 7, pplk. Sochora 27, PSČ 170 00.
Ctíme Vaše soukromí. 
bottom of page